Obavijest o upisu na program: Gestalt praktičar u organizacijama

Poštovana kolegice/Poštovani kolega,
obavještavamo vas da upisujemo drugu generaciju polaznika edukacije za Gestalt praktičara u organizacijama, prvu takve vrste u Hrvatskoj.
Ovaj interaktivni, visoko iskustveni dvogodišnji program namijenjen je profesionalcima u području organizacijskog razvoja, stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima, konzultantima, trenerima te menadžerima koji žele unaprijediti svoje vještine vezane uz provođenje različitih organizacijskih intervencija poput savjetovanja, coachinga, facilitiranja promjena te vođenja pojedinaca i timova.

Dovršen program predstavlja i jedan od osnovnih preduvjeta za pokretanje procesa certifikacije za Gestalt praktičara, prema standardima Europskog udruženja gestalt terapeuta (EAGT).

Planirani početak edukacije je svibanj 2024.
Voditeljica edukacije i trenerica je Sandra Čanić, a treneri su Mijo Marić i Angelika Burovski.
Saznajte više u Pozivnom listu!
Preuzmite Prijavni list za edukaciju te ispunjeni pošaljite na našu adresu e-pošte: centar.igw.zg@gmail.com

Na istu se adresu možete javiti ako imate bilo kakvih pitanja ili dilema vezanih za edukaciju.

Veselimo se novom početku i susretu s vama!