Osnivači

Irena Bezić

1979.- 1985.  Studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu
1981.- 1983.  Studij Kliničke psihologije (treća i četvrta godina); Edukacija iz kognitivne bihejvioralne psihoterapije   (I i II stupanj) i nedirektivne Rogersove psihoterapije (I i II st.), obiteljska sistemska terapija (I i II stupanj), Albert-LudwigsUniversitat, Freiburg, Njemačka.
1984.- 1988.  Studij za socijalni rad, Pravni fakultet u Zagrebu.
1987.- 1991.  Postdiplomski studij iz psihologije, Zagreb
1985.- 1987.  Edukacija iz Gestalt psihoterapije kao dio edukacije psihologa Hrvatske zaposlenih u socijalnoj zaštiti.
1988.- 1993.  Edukacija iz Gestalt psihoterapije, Institut za Gestalt psihoterapiju Würzburg, Njemačka.
1994.- 1996.  Trening iz biodinamske psihoterapije (C.Southwell, GerdaBoysen Institut for BiodynamicPsychology, London, Velika Britanija)
1996.- 1998.  Trening iz biodinamske masaže (G. BoysenInsitut, London)
1998.- Trening iz egzistencijalne  psihoterapije (J. Waterston, Cambridge Personal Development Institut)
1997.- 2000   Doktorski studij  na Albert -LudwigsUniversitat,  Freiburg, Njemačka
2001. –  2002. Edukacija iz supervizije / Advanced study program insupervision (Ministarstvo socijalne skrbi i University of Stockholm)
2002.- 2003.  Trening iz Imago terapije, The Institut for ImagoRelationshipTherapy, USA.
2002.    –  dodjela   “The European CertificateofPsychotherapy”  (EAP)
2008 – 2010  Doktorski studij  na Ludwig-Maximilian Univerzitet, Munchen,  Njemačka

Radno iskustvo:

1986.- 1990. Klinički psiholog u Zavodu za zaštitu djece s motornim smetnjama, Goljak, Zagreb.
1986 – 2001. Klinički psiholog na hematološkom odjelu Interne Klinike, KB Merkur, Zagreb
1991.- 1993.  Znanstveni asistent na Katedri za zdravstvenu  psihologiju, Viša medicinska škola – Medicinski fakultet u Zagrebu.
1993.- 1994.  Voditelj odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku i Sloveniju, Zagreb.
1994.- Klinički psiholog, supervizor, psihoterapeut, voditelj privatnog psihologijskog savjetovališta “Idemo dalje”, Zagreb:

Djelatnost:

 • Individualna i grupna psihoterapija, supervizija, edukaciski seminari i radionice iz područja gestalt psihoterapije i supervizije za stručnjake psiho-socijalnih struka
 • od 1996 trener, voditelj edukacijskih grupa iz gestalt terapije u Hrvatskoj i Lehr-terapeut u Insitutu za integrativnu gestalt terapiju (IGW) Würzburg, Njemačka
 • Savjetodavni rad sa hematološkim bolesnicima i medicinskim sestrama
 • Edukacijski seminari, krizne intervencije i  supervizija za niz nevladinih organizacija  u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Kosovu i u  Njemačkoj, vezanih za rad s traumatiziranom populacijom,  multietničkim grupama, djecom sa posebnim potrebama, ili bez roditeljskog staranja

Adresa e-pošte: idemodalje@post.htnet.hr

Jadran Morović

Jadran MorovicMedicinski fakultet završio 1978.g., specijalistički ispit iz psihijatrije položio 1983.g. Od 1980-95.g. radio u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, u početku na poslovima odjelnog liječnika-specijaliste, a zadnjih sedam godina kao šef odjela.

Edukaciju iz Gestalt psihoterapije pohađao u sklopu IGW-a u periodu 1989-94.g.

Od 1996.g., do danas, radi u Psihijatrijskoj ordinaciji Doma zdravlja Zagreb – Centar, u sklopu vanbolničkog zbrinjavanja psihijatrijskih pacijenata, a od 2010.g.do 2015.g. je Voditelj psihijatrijske i neurološke službe DZZ-C. 2013-te godine stekao naziv primarijus.

Europski certifikat za Psihoterapiju primio je 16.09.2002.g., u Beču.

Od 2002-2004.g. Predsjednik Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske-DGIPH.
Od 2004.g. Predsjednik Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske- SPUH.
Objavio više stručnih i znanstvenih radova, stalni je sudski vještak za psihijatriju od 1984.g.

Radio u dz do rujna 2017-te a sada djeluje i radi u sklopu Centra igw zg i Gestalt d.o.o.

 • Desetak godina bio suradnik i supervizor programa ‘Vrijeme oporavka-pogled u budućnost’, žena operiranih od karcinoma dojke i rada volonterki toga programa,
 • Više godina sudjeluje u istraživanjima odnosa Depresije i metabolizma metala,
 • Djeluje kao jedan od voditelja edukacije iz Gestalt psihoterapije pri IGW-u

Adresa e-pošte: jadran.morovic@zg.t-com.hr

Mijo Marić

Mijo MaricZavršio Pedagošku akademiju (razredna nastava) i Filozofski fakultet (psihologija i pedagogija), te gestalt psihoterapiju (Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg). U okviru dugogodišnjeg iskustva radio je u školi kao nastavnik, pedagog, psiholog, savjetnik i ravnatelj škole. U savjetovalištu za psihološku pomoć radi s djecom, adolescentima i odraslima na području partnerskih i obiteljskih odnosa, kao i poslovno savjetovanje.

Niz godina radi kao psihoterapeut u privatnoj praksi a po programu IGW, vodio je edukacije iz gestalt psihoterapije u BiH, kao i superviziju za edukante. Jedan je od voditelja i trenera Centra IGW Zagreb.

Adresa e-pošte: mijo.maric4@gmail.com

Velimir Dugandžić

Dr.sc.Velimir Dugandžić, prof. socijalni pedagog je certificirani gestalt psihoterapeut, supervizor i gestalt trener sa međunarodnim iskustvom (Austrija, Makedonija, Izrael, BiH, Turska).Radio je kao ravnatelj državne institucije socijalne skrbi – Doma za osobe sa mentalnim oštečenjima (2009-2017) te kao odgajatelj i  predstojnik zajednice mladih u okviru nevladinog sektora sustava socijalne skrbi za mlade bez odgovarajuće obiteljske skrbi (2001-2008). Dugo godišnje iskustvo individualnog i grupnog preventivnog rada te supervizijskog rada stekao je unutar programa “MPPI-Modifikacija ponašanja putem igre” u Zagrebu te je i jedan od osnivača Udruge Igra iz Zagreba. Radio je kao supervizor, coach i konzultant za Ujedinjene narode u Hrvatskoj i inozemstvu (UNICEF i UN WOMAN).

Psihoterapijom, supervizijom i organizacijsko konzultacijskim radom (u RH i inozemstvu) bavi se u sklopu tvrtke Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala u Varaždinu. Vanjski je trener i suradnik Gestalt instituta Aspekti iz Skopja/Makedonija (od 2010) i vanjski trener Njemačkog instituta IGW Wurzburg/Njemačka (od 2016).

Poslijediplomsko obrazovanje iz Gestal psihoterapije završio je po programu Njemačkog instituta za Gestalt terapiju IGW Wurzburg u Zagrebu (2004-2008), te se dodatno educira iz Relacijskog pristupa u Gestalt psihoterapiji u SAD-u na  Pacific Gestalt Institute u Los Angelesu – SAD, gdje je učio od Gary Yontefa PhD., Lynne Jacobs PhD. i Rich Hychnera PhD. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019).

Magistrirao je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta  u Zagrebu iz područja “Teorije i politike marketinga” – iz  područja socijalnog marketinga. Doktorirao je na temu “Relacijska paradigma u superviziji psiho socijalnog rada” na FPN Univerziteta u Sarajevu(BiH).

Psihoterapijsko obrazovanje:

 • Škola kibernetike psihoterapije – Zagreb/Hrvatska (1997-2002) – certifikat psihoterapeuta
 • IGW – Wurzburg/Zagreb – edukacija iz gestalt psihoterapije (2004-2008) – certifikat gestalt psihoterapeuta
 • Relational integrative body psychotherapy CPD workshops – Zagreb/Hrvatska (2007 – 2013) sa Carmen Joanne Ablack i Tomom Warneckom
 • Sistemic gestalt coaching edukacija Zagreb/Hrvatska (2009-2010) – certifikat IGW Wurzburg
 • Clinical Expressive Arts Therapy – dvogodišnji program – Zagreb/Hrvatska (2012 -2014) – certifikat
 • Pacific Gestalt Institute – Los Angeles/USA – Relational gestalt therapy residential programmes (2014-2019)
 • Gestalt couples therapy  – relational approach training –  Zagreb (2019) certifikat
 • Relational Interventions for New Psychopathologies in a Post-Pandemic World – Online Program, The Istituto di Gestalt HCC Human Communication Center Italy (2021-2022)
 • Phenomenological-Gestalt Psychopathology –  L’IpsiG – Istituto di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt (2022).

Punopravno članstvo:

EAP: ECP – European Cerificate in Psychotherapy (od 2010)

EAGT: ECGT – European Certificate in Gestalt therapy (od 2010)

EAGT: Accreditet supervisor in Gestalt therapy (od 2017)

HDSOR – Licencirani supervizor u psihosocijalnom radu (od 2008)

HKP – Hrvatska komora psihoterapeuta

Adresa e-pošte: duganv@gmail.com