Supervizori u sklopu edukacije

1. Irena Bezić – ECP, ECGT, Akreditirana supervizorica EAGT, licencirana supervizorica HDSOR
2. Velimir Dugandžić – ECP, ECGT, Akreditirani supervizor EAGT, licencirani supervizor HDSOR
3. Ana Čović – ECP, ECGT, Akreditirana supervizorica EAGT,
4. Maja Stein – ECP
5. Jadran Morović – ECP
6. Luka Marinović – ECP,ECGT
7.Irena Čorko Meštrović – ECP,ECGT
8. Lana Hrgovan – ECP,ECGT
9. Ana Miličić Horvat – ECP,ECGT
10.Ljiljana Igrić – ECP, licenciran supervizorica HDSR, certificirana supervizorica FPI
11.Ljiljana Bastajić – ECP, licencirana supervizorica HDSOR, licencirana supervizorica Imago TO
12.Mijo Marić – ECP, EAGT
13.Bistra Đukić – ECP, ECGT
14.Nataša Barolin Belić – ECP, ECGT
15.Tanja Deanović Šagedin – ECP
16.Zdenka Pantić – ECP, licencirana supervizorica HDSOR, certificirana supervizorica FPI
17. Ines Denona – ECP,ECGT
18. Jasna Štefok -ECP, certificirani supervizorica za obiteljsku i bračnu terapiju
19. Vedrana Kurjan – Manestar – ECP, ECGT
20. Sandra Čanić – ECP, ECGT
21. Mirjana Šimunović-Škunca – ECP, certificirana supervizorica FPI
22. Branka Jakelić – ECP
23. Grozdana Biočić-Zrilić – EAGT
24. Tomislav Rončević, ECP, ECGP, ECGT
Kontakte pojedinih supervizora pronađite na popisu individualnih terapeuta u sklopu edukacije.