Bodovanje komora

Edukacija je priznata od strane Lijčničke i Psihološke komore kao dodatno usavršavanje – za svaku komoru na specifičan način i boduje se u skladu s pravilnicima komora.