O centru IGW

IGW postoji od 1975 i time je institut sa najdužom tradicijom edukacije iz gestalt terapije u Njemačkoj, a trenutačno i najveći gestalt insitut u Europi, jer se IGW program odvija u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini (kao u u Boliviji i Kini). IGW je suosnivač njemačkog gestaltističkog udruženja. Orijentacija Instituta slijedi tradiciju E. i M. Polster, J.Simkina, J.Zinkera i V. Oaklander.

Edukacija ovog instituta je pod utjecajem druge generacije američkih gestalt terapeuta kao što su Erv i Miriam Polster, Joseph Zinker, Jim Simkin, Violet Oaklander, a od novijih utjecaja najznačajniji su utjecaji relacionih gestalt psihoterapeuta kao što su Lynne Jacobs, Gary Yontef, Gianni Francesetti, Rich Hycner  i suveremenih intersubjektivnih psihoterapeuta kao što je Donna Orange.

IGW je u Hrvatskoj prisutan od 1987 godine, a od 1996. započele su edukacije koje vode domaći treneri, u suradnji sa internacionalnim trenerima IGW-a. S ulaskom u Europsku uniju u srpnju 2013 osnovan je «Centar IGW Zagreb» kao legitimni predstavnik IGW programa za Hrvatsku. Sličnu organizacijsku formu IGW ima u Austriji (IGWien), Švicarskoj i Boliviji. IGWien surađuje sa Sigmund Frued Univerzitetom (SFU) u Beču, jedinim sveučilištem u Europi koje ima program B.A. iz osnova psihoterapije i kasnije M.A. iz pojedinih psihoterapijskih modaliteta. IGW- program je u tom okviru prihvaćen kao «edukacija iz gestalt terapije» nakon koje se dobiva M.A. u Austriji i Sloveniji. Svi treneri u edukacijskom programu imaju višegodišnje kliničko iskustvo, završenu formalnu edukaciju iz Gestalt-psihoterapije pri Institutu za Intergrativnu Gestalt-terapiju Wurzburg (IGW), Njemačka.

Voditelji edukacije su u statusu trenera IGW-a, imaju ECP tj. Europski certifikat za psihoterapiju i ECGT – Europski certifikat iz Gestalt psihoterapije te se nalaze  u registru europskih terapeuta (za daljnje informacije vidi www.europsyche.org web stranica Europskog udruženja psihoterapeuta).
Centar IGW Zagreb je EAPTI- European Accreditet Psychotherapy Training Institute (EAP) i Accreditet as Training institute acording to the level of EAGT.

Centar IGW Zagreb nudi četverogodišnju edukaciju za stručnjake iz psihosocijalnog područja (psiholozi, socijalni radnici, liječnici, socijalni pedagozi i ostali), jednako tako nudi se i edukacija za Gestalt Savjetodavne terapeute koja pretpostavlja da polaznici imaju visoku stručnu spremu i završenu edukaciju iz propedeutike.

Osim toga Centar, par puta godišnje, nudi otvorene  seminare i radionice sa stranim trenerima koji svojim radom pokazuju razvojne perspektive u teoriji i praksi Gestalt terapije koji dolaze iz Europe i Amerike.

IGW Wurzburg centar

IGW Wurzburg je jedan od najstarijih instituta za edukaciju iz gestalt terapije u Evropi, osnovan 1976.
Kroz njega je do sada prošlo više od 1600 edukanata, napisano je skoro 800 završnih radova i izdano isto toliko certifikata.
IGW Würzburg jednom godišnje organizira ljetni kompakt trening kojemu mogu prisustvovati IGW edukanti iz cijeloga svijeta.
U Hrvatskoj Centar IGW Zagreb održava ljetne kompakt treninge za svoje gestalt grupe koje su zatvorenog karaktera.

Edukacija prema IGW programu u Hrvatskoj se provodi od 1987. godine i samim time je Gestalt edukacijski program sa najdužom tradicijom na području RH.