O centru IGW

IGW postoji od 1975 i time je institut sa najdužom tradicijom edukacije iz gestalt terapije u Njemačkoj, a trenutačno i najveći gestalt insitut u Europi, jer se IGW program odvija u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini (kao u u Boliviji i Kini). IGW je suosnivač njemačkog gestaltističkog udruženja. Orijentacija Instituta slijedi tradiciju E. i M. Polster, J.Simkina, J.Zinkera i V. Oaklander.

Edukacija ovog instituta je pod utjecajem druge generacije američkih gestalt terapeuta kao što su Erv i Miriam Polster, Joseph Zinker, Jim Simkin, Violet Oaklander, a od novijih utjecaja najznačajniji su utjecaji relacionih gestalt psihoterapeuta kao što su Lynne Jacobs, Gary Yontef, Gianni Francesetti, Rich Hycner  i suveremenih intersubjektivnih psihoterapeuta kao što je Donna Orange.

IGW je u Hrvatskoj prisutan od 1987 godine, a od 1996. započele su edukacije koje vode domaći treneri, u suradnji sa internacionalnim trenerima IGW-a. S ulaskom u Europsku uniju u srpnju 2013 osnovan je «Centar IGW Zagreb» kao legitimni predstavnik IGW programa za Hrvatsku. Sličnu organizacijsku formu IGW ima u Austriji (IGWien), Švicarskoj i Boliviji. IGWien surađuje sa Sigmund Frued Univerzitetom (SFU) u Beču, jedinim sveučilištem u Europi koje ima program B.A. iz osnova psihoterapije i kasnije M.A. iz pojedinih psihoterapijskih modaliteta. IGW- program je u tom okviru prihvaćen kao «edukacija iz gestalt terapije» nakon koje se dobiva M.A. u Austriji i Sloveniji. Svi treneri u edukacijskom programu imaju višegodišnje kliničko iskustvo, završenu formalnu edukaciju iz Gestalt-psihoterapije pri Institutu za Intergrativnu Gestalt-terapiju Wurzburg (IGW), Njemačka.

Voditelji edukacije su u statusu trenera IGW-a, imaju ECP tj. Europski certificat za psihoterapiju i nalaze se u registru europskih terapeuta (za daljnje informacije vidi www.europsyche.org web side Europskog udruženja psihoterapeuta).
Centar nudi četverogodišnju edukaciju iz gestalt psihoterapije za stručnjake iz psihosocijalnog područja (psiholozi, socijalni radnici, liječnici, socijalni pedagozi i ostali), jednako tako nudi se i edukacija za Gestalt Savjetovatelje koja pretpostavlja da polaznici imaju visoku stručnu spremu i onda ulaze u edukaciju uz mogućnost da završavanjem propedeutike psihoterapije i oni kasnije postanu psihoterapeuti.
Daljnji programi su Sistemski Gestalt Coaching i program za Gestalt terapiju s djecom i adolescentima.
Osim toga Centar, par puta godišnje, nudi otvorene  seminare i radionice sa stranim trenerima koji svojim radom pokazuju razvojne perspektive u teoriji i praksi Gestalt terapije koji dolaze iz Europe i Amerike.

IGW Wurzburg centar

IGW Wurzburg je jedan od najstarijih instituta za edukaciju iz gestalt terapije u Evropi, osnovan 1976.
Kroz njega je do sada prošlo više od 1600 edukanata, napisano je skoro 800 završnih radova i izdano isto toliko certifikata.
IGW Würzburg jednom godišnje organizira ljetni kompakt trening kojemu mogu prisustvovati IGW edukanti iz cijeloga svijeta.
U Hrvatskoj Centar IGW Zagreb održava ljetne kompakt treninge za svoje gestalt grupe koje su zatvorenog karaktera.

Edukacija prema IGW programu u Hrvatskoj se provodi od 1987. godine i samim time je Gestalt edukacijski program sa najdužom tradicijom na području RH.