Osnovno o programu, uvjeti upisa, trajanje edukacije, završni rad

Formalni zahtjevi za uključivanje u program edukacije polaznika s fakultetskim obrazovanjem iz pomagačkih zanimanja:

 • završeni diplomski studij medicine, psihologije, socijalnog rada i edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije
 • poželjan rad u profesiji
 • navršenih 26 godina života
 • ispunjen i poslan prijavni obrazac s kopijom diplome ili potvrde fakulteta o završenom sveučilišnom studiju.
 • prijava na pripremne iskustvene radionice najkasnije 4 tjedna prije početka radionica

 

Formalni zahtjevi za uključivanje u program edukacije polaznika s fakultetskim obrazovanjem drugih smjerova:

 • završeni diplomski studij
 • završena Propedeutika psihoterapije
 • navršenih 26 godina života
 • ispunjen i poslan prijavni obrazac s kopijom diplome ili potvrde fakulteta o završenom sveučilišnom studiju i završenoj propedeutici psihoterapije
 • prijava na jednu od pripremnih iskustvenih radionica najkasnije 4 tjedna prije početka radionice

 

Pripremne radionice su izborne radionice gdje kandidati mogu upoznati specifičan pristup Gestalt terapije i iskusiti kako rade treneri koji će voditi edukaciju i na kojima će voditelji procijeniti zadovoljava li kandidat zadane kriterije i učiniti izbor kandidata.

Nakon upisa edukacije dvije pripremne iskustvene radionice ulaze u satnicu edukacije i računaju se kao jedna Iskustvena radionica.

 

Kriteriji za prihvaćanje u edukaciju su:

 • spremnost na preuzimanje rizika i eksperimentiranje
 • emocionalna stabilnost
 • suosjećanje
 • sposobnost percipiranja sebe i drugih
 • sposobnost za kontakt
 • spremnost na uvažavanje integriteta drugih ljudi

Program je namijenjen onima koji:

 • žele unaprijediti i proširiti svoju stručnu kompetenciju
 • žele naučiti kako se nositi sa sobom, svojim sadašnjim i bivšim iskustvima
 • žele naučiti kako adekvatno prezentirati iskustva, potrebe i želje te žele naučiti kako se mijenjati
 • žele ovladati znanjem i vještinama Gestalt psihoterapije
 • žele naučiti i produbiti kontakt sa sobom i naučiti voditi dijalog sa svojom okolinom te naučiti procesa savjetovanja i psihoterapije
 • se žele baviti pitanjima upravljanja, osobnim razvojem i grupnim procesima u svom profesionalnom okruženju

 

Osnovno

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se sastaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova.

 

Edukacija predviđa i:

 • individualnu Gestalt terapiju u trajanju od 100 sati koja treba započeti tijekom prve godine edukacije s Gestalt terapeutom koji je prihvaćen i ustanovljen od strane Centra.
 • 10 sati individualne supervizije 135 sati supervizije u malim grupama
 • vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima na trećoj i četvrtoj godini

 

Po uključivanju u edukaciju Centar IGW Zagreb sa svakim polaznikom potpisuje ugovor o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju Indeks i obavezuju se financijski sudjelovati u edukaciji za svaku godinu koja slijedi, a organizatori se obavezuju realizirati navedeni program. Na kraju svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Ugovor se automatski obnavlja ako polaznik uspješno završi godinu, a  raskida se pismenim putem.

 

Edukacija završava obranom Završnog rada.

 

Trajanje edukacije

Cjelokupna edukacija obuhvaća 137 dana = 1096 sati rada u grupi (658 sati teoretskog rada, 254 sata iskustvenog rada i 184 sata grupne supervizije), te 200 sati rada u “peer” grupama. Peer/grupe se formiraju na početku edukacije (to su manje grupe od 3-5 sudionika) i njihova je funkcija da se sastaju svaka dva tjedna tijekom cjelokupne edukacije. Na tim sastancima se prorađuju teme sa velikih grupa, uvježbavaju vještine i razrađuju osobna iskustva članova.

 

Uz spomenute sate pribraja se i 100 sati individualne terapije, 15 sati individualne supervizije, 135 sati supervizije u malim grupama (od 2 do 4 supervizanta). U 600 sati supervizirane prakse se podrazumijeva praktičan psihoterapijski rad sa klijentima pod supervizijom (najmanje 8 zaključenih terapijskih procesa). U ukupan broj sati edukacije se priznaje i 40 sati za izradu završnog rada.

Ukupan broj sati tijekom edukacije je 2186 sati. Edukacijski dan sadrži 8 radnih sati (45 min.) = 6 sati po 60 min. Edukacija završava obranom završnog rada i dodjelom certifikata Centra IGW Zagreb.

Standardizacija edukacije je u skladu sa standardima EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy) i EAP-a (European Association for Psychotherapy)

Nakon završetka edukacije polaznik stječe sve preduvjete za dobivanje ECP-Europskog Certifikata iz Psihoterapije koji dodjeljuje EAP

Treneri imaju mogućnost uskratiti suglasnost pojedinom članu grupe za nastavak treninga.

Sudjelovanje u edukaciji je dokumentirano u Indeksu koji svaki polaznik dobiva na početku edukacije.

Kako bi se osigurala kvaliteta treninga seminari se redovito ocjenjuju i evaluiraju od strane polaznika.

 

Pisani Završni rad

Kandidati pišu Završni rad o savjetodavno terapijskom procesu (individualnom ili grupnom) od najmanje 20 sati uključujući osvrt na superviziju i teorijsku refleksiju. Moguće je odabrati druga područja za završni rad (npr. samo teorijski rad) u dogovor s trenerima.

Rad se šalje u tri kopirana primjerka u Centar IGW Zagreb najmanje 12 tjedana prije datuma završnog ispita (kolokvija).

Ocjenjivat će ga najmanje dva trenera i rad može biti prihvaćen ili odbijen.

Prihvaćanje teze preduvjet je za poziv na obranu završnog rada.

U slučaju da se teza ne prihvati polaznik može predstaviti novu tezu nakon najmanje 4 mjeseca.

 

Obrana Završnog rada

Formalni uvjeti za pristup obrani Završnog rada su uspješno sudjelovanje u treningu, apsolviranje svih formalnih seminara i uvjeta – individualna supervizija, praksa pod supervizijom i pisanje Završnog rada kao i evaluacija od strane trenerskog tima u vezi s profesionalnim i osobnim kvalifikacijama kandidata.

 

Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Centra IGW Zagreb. Certifikat je važeći po kriterijima SPUH-a (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske), EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy) i EAP-a (European Association for Psychotherapy) i verificiran je kao valjani dokument za dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije – ECP.

 

Sa certifikatom polaznici od Hrvatske komore psihoterapeuta mogu zatražiti dopusnicu za psihoterapijski ili savjetodavni rad.