Koordinatori polaznika u upravljačkim tijelima Centra IGW Zagreb

1. jedan predstavnik učenika u etičkom odboru (osoba se mora izabrati na početku obrazovne godine).

2. svaka grupa ima jednog ili dva predstavnika za izravno sudjelovanje u komunikaciji s uredom i trenerima

Koordinatori po aktivnim grupama:

  • generacija 2020/2021 – Ozrenka Dedić
  • generacija 2019/2020 – Krešimir Prijatelj
  • generacija 2018/2019 – Emina Horvat, Ema Dragojević
  • generacija 2017/2018 – Rijeka – Gordana Galijatović
  • generacija 2016/2017 – terapeuti – Maja Matulić i Rina Kotur
  • generacija 2016/2017 – savjetovatelji – Mia Budišin i Kristina Kopričanec