Koordinatori polaznika u upravljačkim tijelima Centra IGW Zagreb

1. jedan predstavnik učenika u etičkom odboru (osoba se mora izabrati na početku obrazovne godine).

2. svaka grupa ima jednog ili dva predstavnika za izravno sudjelovanje u komunikaciji s uredom i trenerima

Koordinatori po aktivnim grupama:

  • generacija 2023/2024 – Iva Ćavar i Janko Večerina
  • generacija 2023/2024 – Gestalt terapijski pristup u radu s djecom i adolescentima – Tihana Gamulin Ulaga
  • generacija 2022/2023 – Lucija Paić Gotovac
  • generacija 2022/2023 – Split – Ivan Penić
  • generacija 2022/2023 – Ivana Hanžek, Lorena Pejić
  • generacija 2021/2022 – Jan Marin
  • generacija 2020/2021 – Ozrenka Dedić
  • generacija 2019/2020 – Krešimir Prijatelj
  • generacija 2018/2019 – Tin Matoš, Ema Dragojević
  • generacija 2024/2025 – Rijeka – Olga Šunjara i Matija Domitrović