Ovaj interaktivni, visoko iskustveni dvogodišnji program namijenjen je profesionalcima u području organizacijskog razvoja, stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima, konzultantima, trenerima i menadžerima koji žele unaprijediti svoje vještine vezane uz provođenje različitih organizacijskih intervencija poput savjetovanja, coachinga, facilitiranja promjena i vođenja pojedinaca i timova.
Svrha programa je omogućiti polaznicima dobivanje teoretskog znanja, kao i smjernica i alata koji će ih podržati u razvoju vještina ključnih za razumijevanje organizacijske dinamike i za održivo upravljanje promjenama. Kroz ovaj program polaznici će imati priliku raditi na razvoju autentičnog konzultantskog ili menadžerskog stila temeljenog na načelima gestalt pristupa – cjelovitog humanističkog pristupa usmjerenog na klijenta.
Dovršen program predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za pokretanje procesa certifikacije za gestalt praktičara, prema standardima Europskog udruženja gestalt terapeuta (EAGT).

Kroz ovaj program možete naučiti i razvijati svoje vještine na temu:
• kako podržati i podučiti klijenta/organizaciju u razvoju vještina potrebnih za
cjelovito, funkcionalno i dugoročno izvršavanje ciljeva;
• kako podržati i pospješiti kvalitetu kontakta među članovima organizacije;
• kako usmjeriti klijenta/organizaciju na kreativnu, inovativnu, sigurnu i etičku praksu;
• kako optimalno kombinirati procesni i na rezultat usmjereni rad na rješavanju organizacijskih problema;
• korištenja niza kreativnih i inovativnih tehnika primjenjivih u radu s poslovnim klijentima i organizacijama;
• razvoja „sebe kao instrumenta“ za pospješivanje organizacijskih promjena.

Voditelj i treneri u programu su stručnjaci i praktičari u području gestalta i organizacijskog razvoja.

Uvjeti za upis programa:
• Minimalno pet (5) godina iskustva u organizacijskom okruženju u jednoj od gore opisanih uloga (profesionalci u području organizacijskog razvoja, menadžeri, voditelji, stručnjaci za ljudske resurse, konzultanti i ostale srodne uloge)
• Završen dodiplomski ili diplomski studij
• Namjera za integriranjem gestalt pristupa u trenutnu poslovnu praksu

Trajanje programa: 18 mjeseci
Broj modula (radionica) / satnica:
• 12 radionica koje će se održavati prosječno jednom mjesečno (uz ljetnu pauzu), petkom i subotom od 9,00 do 17,00
• dva obilaska organizacija – računaju se kao jedan modul
Ukupno sati programa: 208 h

Opširnije o gestalt pristupu u organizacijama
Područja organizacijskog razvoja i upravljanja promjenama postaju sve složenija. Mnoge postojeće metodologije više ne nude odgovarajuća rješenja u nošenju s kompleksnim okružjem. Gestalt kao procesni, humanistički i holistički pristup nudi jedinstven i sveobuhvatan pristup organizacijskom savjetovanju temeljen na preko četrdeset godina kontinuiranog iskustva u području organizacijskog razvoja. Gestalt pristup se temelji na dubljem razumijevanju organizacijske dinamike te na kombiniranju procesnog i na rezultat usmjerenog rada. Danas instituti diljem svijeta prakticiraju i educiraju primjenu gestalta u radnom okruženju, poput Gestalt Instituta iz Clevelanda u SAD-u, Metanoia Instituta iz UK-a, Gestalt Instituta of Scandinavia i drugih.
Od 2002. Gestalt Practitioner in Organization (GPO) odnosno Gestalt praktičar u organizacijama, označava akreditaciju koja se dodjeljuje stručnjacima u području organizacijskog razvoja koji u svom radu kao menadžeri, konzultanti, treneri, supervizori ili stručnjaci u upravljanju ljudskim potencijalima primjenjuju načela gestalt pristupa. Akreditacija je priznata od strane EAGT-a – Europskog udruženja gestalt terapeuta.

Voditeljica programa / trener

Sandra Čanić je psihologinja, psihoterapeutkinja i gestalt praktičarka u organizacijama. Iza nje je preko petnaest godina iskustva u upravljanju ljudskim potencijalima i razvoju menadžmenta stečeno u tri korporacije (PLIVA – Farmaceutika, CEMEX – Proizvodnja cementa, Radisson Group – Hotelijerstvo) te šest godina rada u privatnoj praksi. Članica je relevantnih nacionalnih i međunarodnih tijela među kojima su Hrvatska psihološka komora, Hrvatska komora psihoterapeuta, Europsko udruženje za Gestalt terapiju (EAGT) i Mreža Europskih stručnjaka organizacijskog razvoja (ODNE). Dobitnica je društvenog priznanja Marulić: Fiat Psychologia za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji. U ulozi je članice međunarodnog odbora za gestalt praktičare u organizacijama. Pri centru IGW Zagreb vodi prvi program za Gestalt praktičare u Hrvatskoj kao i edukacijsku grupu Gestalt psihoterapije u Splitu. U svom radu stalno je orijentirana na učenje novih stvari, razmjenu iskustava, razvoj zajednice te, općenito, traženje novih načina kako ostati empatična i prizemljena u ovom izazovnom svijetu.

Treneri

Mijo Marić je diplomirani psiholog i pedagog (Pedagoška akademija i Filozofski fakultet) i gestalt psihoterapeut (Institut fur Integrative Gestalttherapie Wurzburg). Tijekom svog dugogodišnjeg iskustva radio je kao učitelj, pedagog, psiholog, savjetnik i ravnatelj škole. U Psihološkom savjetovalištu radio je s djecom, adolescentima i odraslima na području partnerskih i obiteljskih odnosa te poslovnog savjetovanja. Bio je suvoditelj edukacije geštalt psihoterapije po IGW programu u Bosni i Hercegovini, kao i superviziju za edukatore. Radi i kao psihoterapeut. Jedan je od osnivača i trenera Centra IGW Zagreb. Ravnatelj je Hrvatske matice iseljenika i organizacijski savjetnik nekoliko vodećih hrvatskih kompanija.

angelika

Angelika Burovski  je Gestalt coach, trener i supervizor. Magistrirala je Gestalt organizacijski razvoj na Institutu Metanoia u Londonu. Prošla je brojne edukacije iz područja coachinga i organizacijskog razvoja. Kao suosnivačica WhiHuba, centra za razvoj cjelovite inteligencije u Skoplju, Makedonija, posvećuje svoje vrijeme i energiju podupirući lidere koji pronalaze svoje autentično “ja” i organizacije koje postaju humanija mjesta za rad.
Radila je kao trenerica u području Gestalta na Institutu Metanoia u Londonu kao privremena direktorica programa MSc in OD, u Oslu kao gostujuća trenerica i supervizorica i voditeljica radionica na raznim konferencijama.
Angelika je International Coaching Federation – Professional Certified Coach i dio je fakulteta Evolution Coaching Academy, UK gdje je trenerica 1. razine ICF programa.
Akreditirana je praktičarka EAGT-GPO gdje je također bila i članica odbora. Radila je kao supredsjedateljica Organizacijske mreže za razvoj Europe. Kao dio Whole Intelligence Fellows pokreta, Angelika posvećuje vrijeme i energiju širenju koncepta cjelovite inteligencije u svom radu.

Popis modula (radionica):

 1. Osnovna načela organizacijskih promjena i primjene gestalta u organizacijama
 2. Organizacijska dijagnostika i su-kreacija procesa
 3. Self kao instrument – istraživanje sebe (1. dio)
 4. Self kao instrument – istraživanje sebe (2. dio)
 5. Napredna načela primjene gestalta u organizacijama (1. dio)
 6. Napredna načela primjene gestalta u organizacijama (2. dio)
 7. Coaching (1. dio)
 8. Coaching (2. dio)
 9. Raznolikost, uključivanje i kultura
 10. Grupna dinamika i umjetnost facilitiranja
 11. Praktični primjeri primjene gestalta u organizacijama – studije slučaja polaznika (1. dio)
 12. Praktični primjeri primjene gestalta u organizacijama – studije slučaja polaznika (2. dio)
 13. S ciljem još snažnijeg povezivanja teorije i prakse tijekom programa je predviđen i obilazak dvije organizacije u ukupnom trajanju od 16 sati (4 sata obilazak i 4 sata pripreme po organizaciji). Ta se dva obilaska računaju kao jedan modul.