Program edukacije za Gestalt psihoterapeute

Formalni zahtjevi za uključivanje u program edukacije za Gestalt terapeute:

 • završeni studij psihologije ili medicine. U nekim slučajevima, uz pojedinačan razgovor s kandidatom, moguće je uključivanje i kandidata sa završenim studijem drugih humanističkih znanosti (npr. defektologija, socijalni rad, pedagogija, teologija i sl.) ili apsolventa psihologije ili medicine koji će diplomirati u roku od godine dana od početka edukacije
 • rad u profesiji
 • navršene 24 godine života
 • ispunjen i poslan prijavni obrazac s kopijom diplome ili potvrde fakulteta o završenom studiju ili apsolventskom stažu
 • prijava na jednu od pripremnih iskustvenih radionica najkasnije 4 tjedna prije početka radionice

Pripremne radionice su ovdje da kandidati mogu upoznati specifičan pristup Gestalt terapije i iskusiti kako rade treneri koji će voditi edukaciju.

Nakon upisa edukacije dvije pripremne iskustvene radionice ulaze u satnicu edukacije i računaju se kao jedna Iskustvena radionica.

Kriteriji za prihvaćanje u edukaciju su:

 • spremnost na preuzimanje rizika i eksperimentiranje
 • emocionalna stabilnost
 • suosjećanje
 • sposobnost percipiranja sebe i drugih
 • sposobnost za kontakt
 • spremnost na uvažavanje integriteta drugih ljudi

Program je namijenjen onima koji:

 • žele unaprijediti i proširiti svoju stručnu kompetenciju
 • žele naučiti kako se nositi sa sobom, svojim sadašnjim i bivšim iskustvima
 • žele naučiti kako adekvatno prezentirati iskustva, potrebe i želje te žele naučiti kako se mijenjati
 • žele naučiti i produbiti kontakt sa sobom i naučiti voditi dijalog sa svojom okolinom te naučiti procesa savjetovanja
 • se žele baviti pitanjima upravljanja, osobnim razvojem i grupnim procesima u svom profesionalnom okruženju

 

Osnovno

Program se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova.

Edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima na trećoj i četvrtoj godini.

Po uključivanju u edukaciju Centar IGW Zagreb sa svakim polaznikom potpisuje ugovor o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks i obavezuju se financijski sudjelovati u prvoj godini edukacije, a organizatori se obavezuju realizirati navedeni program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom i ispitom. 

 

Trajanje edukacije

Cjelokupna edukacija obuhvaća 141 dan = 1128 sati rada u grupi (592 teoretskog rada, 304 iskustvenog rada i 232 sata grupne supervizije), te 200 sati rada u “peer” grupama. Peer/grupe se formiraju na početku edukacije (manje grupe od 3-5 sudionika) i njihova je funkcija da se sastaju svaka dva-tri tjedna tijekom cjelokupne edukacije. Na tim sastancima se prorađuju teme sa velikih grupa, uvježbavaju vještine i razrađuju osobna iskustva članova.

Uz spomenute sate pribraja se 100 sati individualne terapije i 50 sati individualne supervizije. U 600 sati supervizirane prakse se podrazumijeva praktičan psihoterapijski rad sa klijentima, pod supervizijom (najmanje 8 zaključenih terapijskih procesa). U ukupan broj sati edukacije se priznaje i 40 sati za izradu završnog rada.

Ukupan broj sati tijekom edukacije je 2118 sati. Edukacijski dan sadrži 8 radnih sati (45 min.) = 6 sati po 60 min. Edukacija završava obranom završnog rada i dodjelom certifikata Instituta za integrativnu gestalt terapiju (IGW-Zagreb). Standardizacija edukacije je u skladu sa standardima EAGT- Europske asocijacije za gestalt terapoiju i u skladu sa standardima EAP-Europske asocijacije za psihoterapiju sa sjedištem u Beču/Austriji. Nakon završetka edukacije polaznik stječe sve preduvjete za dobivanje ECP-Europskog Certifikata iz Psihoterapije koji dodjeljuje EAP

U treningu postoji obaveza dodatnih 60 sati individualne terapije uz grupni trening. Ova individualna terapija treba započeti tijekom prve godine edukacije s gestalt terapeutom koji je prihvaćen i ustanovljen od strane Instituta.

Treneri imaju mogućnost uskratiti suglasnost pojedinom članu grupe za nastavak treninga.

Sudjelovanje je edukaciji je dokumentirano u Indeksu koji svaki polaznik dobiva na početku edukacije.

Kako bi se osigurala kvaliteta treninga seminari se redovito ocjenjuju i evaluiraju od strane polaznika.

 

Pisana teza

Kandidati pišu tezu o savjetodavno terapijskom procesu (individualnom ili grupnom) od najmanje 20 sati uključujući teorijsku refleksiju. Moguće je odabrati druga područja za tezu(npr. Samo teorijski rad) u dogovor s trenerima.

Rad se šalje u tri kopirana primjerka u institut najmanje 12 tjedana prije datum završnog ispita (kolokvija).

Ocjenjivat će ga dva trenera i rad može biti prihvaćen ili odbijen.

Prihvaćanje teze preduvjet je za poziv na kolokvij.

U slučaju da se teza ne prihvati student može predstaviti novu tezu nakon najmanje 4 mjeseca.

 

Obrana teze

Formalni uvjeti za pristup obrani teze su uspješno sudjelovanje u treningu (apsolviranje svih formalnih seminara i uvjeta – individualna supervizija, praksa pod supervizijom i pisanje završne teze te uspješno kolokviranje), kao i evaluacija od strane trenerskog tima u vezi s profesionalnim i osobnim kvalifikacijama kandidata.

Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Centra IGW Zagreb. Certifikat je važeći po kriterijima SPUH-a (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske), EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy) i EAP-a (European Association for Psychotherapy) i verificiran je kao valjani dokument za dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije.