Program edukacije za Gestalt psihoterapeute

Formalni zahtjevi za uključivanje u program edukacije za Gestalt terapeute:

  1. završeni studij psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine i pedagogije. U nekim slučajevima moguće je uključivanje i apsolventa navedenih studija koji će diplomirati u roku od godine dana od početka edukacije
  2. rad u profesiji
  3. navršene 24 godine života
  4. ispunjen i poslan prijavni obrazac s kopijom diplome ili potvrde fakulteta o završenom studiju ili apsolventskom stažu
  5. prijava na jednu od pripremnih iskustvenih radionica najkasnije 4 tjedna prije početka 

Pripremne radionice su ovdje da kandidati mogu upoznati specifičan pristup Gestalt terapije i iskusiti kako rade treneri koji će voditi edukaciju.

Nakon upisa edukacije dvije pripremne iskustvene radionice ulaze u satnicu edukacije i računaju se kao jedna Iskustvena radionica.

Kriteriji za prihvaćanje u edukaciju su:

 • spremnost na preuzimanje rizika i eksperimentiranje
 • emocionalna stabilnost
 • suosjećanje
 • sposobnost percipiranja sebe i drugih
 • sposobnost za kontakt
 • spremnost na uvažavanje integriteta drugih ljudi

Program je namijenjen onima koji:

 • žele unaprijediti i proširiti svoju stručnu kompetenciju
 • žele naučiti kako se nositi sa sobom, svojim sadašnjim i bivšim iskustvima
 • žele naučiti kako adekvatno prezentirati iskustva, potrebe i želje te žele naučiti kako se mijenjati
 • žele naučiti i produbiti kontakt sa sobom i naučiti voditi dijalog sa svojom okolinom te naučiti procesa savjetovanja
 • se žele baviti pitanjima upravljanja, osobnim razvojem i grupnim procesima u svom profesionalnom okruženju

 

Osnovno

Program četverogodišnje edukacije se odvija u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim sustručnjačkim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva i procese članova.

Četverogodišnja edukacija predviđa i individualnu terapiju u trajanju od 100 sati individualne gestalt terapije i 50 sati individualne supervizije, te vlastiti terapijski ili savjetodavni rad s klijentima na trećoj i četvrtoj godini.

Po uključivanju u edukaciju Centar IGW Zagreb sa svakim polaznikom potpisuje ugovor o međusobnim obavezama. Polaznici dobivaju indeks i obavezuju se financijski sudjelovati u prvoj godini edukacije, a organizatori se obavezuju realizirati navedeni program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Edukacija završava završnim radom i ispitom.

 

Trajanje edukacije

Cjelokupna edukacija obuhvaća 141 dan = 1128 sati rada u grupi (592 teoretskog rada, 304 iskustvenog rada i 232 sata grupne supervizije), te 200 sati rada u “peer” grupama. Peer/grupe se formiraju na početku edukacije (manje grupe od 3-5 sudionika) i njihova je funkcija da se sastaju svaka dva-tri tjedna tijekom cjelokupne edukacije. Na tim sastancima se prorađuju teme sa velikih grupa, uvježbavaju vještine i razrađuju osobna iskustva članova.

Uz spomenute sate pribraja se 100 sati individualne terapije i 50 sati individualne supervizije. U 600 sati supervizirane prakse se podrazumijeva praktičan psihoterapijski rad sa klijentima, pod supervizijom (najmanje 8 zaključenih terapijskih procesa). U ukupan broj sati edukacije se priznaje i 40 sati za izradu završnog rada.

Ukupan broj sati tijekom edukacije je 2118 sati. Edukacijski dan sadrži 8 radnih sati (45 min.) = 6 sati po 60 min. Edukacija završava obranom završnog rada i dodjelom certifikata Instituta za integrativnu gestalt terapiju (IGW-Zagreb). Standardizacija edukacije je u skladu sa standardima EAGT- Europske asocijacije za gestalt terapoiju i u skladu sa standardima EAP-Europske asocijacije za psihoterapiju sa sjedištem u Beču/Austriji. Nakon završetka edukacije polaznik stječe sve preduvjete za dobivanje ECP-Europskog Certifikata iz Psihoterapije koji dodjeljuje EAP

U treningu postoji obaveza dodatnih 60 sati individualne terapije uz grupni trening. Ova individualna terapija treba započeti tijekom prve godine edukacije s gestalt terapeutom koji je prihvaćen i ustanovljen od strane Instituta.

Treneri imaju mogućnost uskratiti suglasnost pojedinom članu grupe za nastavak treninga.

Sudjelovanje je edukaciji je dokumentirano u Indeksu koji svaki polaznik dobiva na početku edukacije.

Kako bi se osigurala kvaliteta treninga seminari se redovito ocjenjuju i evaluiraju od strane polaznika.

 

Pisana teza

Kandidati pišu tezu o savjetodavno terapijskom procesu (individualnom ili grupnom) od najmanje 20 sati uključujući teorijsku refleksiju. Moguće je odabrati druga područja za tezu(npr. Samo teorijski rad) u dogovor s trenerima.

Rad se šalje u tri kopirana primjerka u institut najmanje 12 tjedana prije datum završnog ispita (kolokvija).

Ocjenjivat će ga dva trenera i rad može biti prihvaćen ili odbijen.

Prihvaćanje teze preduvjet je za poziv na kolokvij.

U slučaju da se teza ne prihvati student može predstaviti novu tezu nakon najmanje 4 mjeseca.

 

Diplomski

Formalni uvjeti za diplomiranje su uspješno sudjelovanje u treningu (apsolviranje svih formalnih seminara i uvjeta – individualna supervizija, praksa pod supervizijom i pisanje završne teze te uspješno kolokviranje), kao i evaluacija od strane trenerskog tima u vezi s profesionalnim i osobnim kvalifikacijama kandidata.

Po završetku edukacije polaznici dobivaju certifikat od Centra IGW Zagreb. Certifikat je važeći po kriterijima SPUH-a (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske), EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy) i EAP-a (European Association for Psychotherapy) i verificiran je kao valjani dokument za dobivanje europskog certifikata iz psihoterapije.

 

Detaljan program četverogodišnje edukacije iz Gestalt Psihoterapije

  1. Prva edukacijska godina (37 dana = 296 sati + 50 sata peer grupe)

1.1. Iskustvene radionice (4×3 dana=96 sati)

Smisao iskustvenih radionica je uvid u vlastitu osobu i suočavanje s vlastitim blokovima, prekidima kontakta i konfliktima. Nastoji se proširiti sposobnost empatije, spontanosti, fleksibilnosti, poboljšati samoopažanje i opažanje drugih, kao i olakšati kontakt sa svijetom oko sebe. Kroz rad na sebi upoznaju se osnovni koncepti gestalt terapije: proces, svjesnost, “ovdje i sada”, kontakt i funkcije kontakta, agresija i asimilacija, polariteti, rad s otporima, granicama, blokovi, kako ugraditi eksperimentiranje u terapijski rad, osnovne tehnike gestalt terapije. 

1.2. Teorija I I II (2 x 3 dana= 48 sati)

Teoretske osnove gestalt terapije: filozofska pozadina, gestalt psihologija, antropološke osnove gestalt terapije, pojam neuroze, teorija otpora. Iskustveni procesi pojedinaca i grupe se promatraju na osnovu teoretskih koncepata GT. Teorija se produbljuje na osnovu literature, kroz rad u peer grupama i zajedničke diskusije na osnovu pripremljenog materijala.      

1.3. Basic-Skill-Training/Tehnike GT (4 dana = 32 sata)

Vježbe u kojima se koriste osnovni principi gestalt terapije – svjesnosti, “ovdje i sada”, percepcija sebe i drugih. Iskustvo iz vježbi se povezuje s teoretskim osnovama.  

1.4. Sensory Awareness (4 dana= 32 sata)

U radionici se proširuje i produbljuje svjesnost. Cilj rada je postizanje veće osjetljivosti za vlastiti unutrašnji proces, kao i za informacije koje nam šalje naše tijelo (kinestetički osjeti koji proizlaze iz držanja tijela i pokreta).      

1.5. Godišnji feedback I / iskustvena radionica (3 dana = 24 sata)

Nakon svake edukacijske godine provodi se “godišnji feedback” tj. retrospektiva individualnih razvojnih procesa tijekom godine, koja se sastoji od samoprocjene, procjene ostalih članova grupe i procjene voditelja prema slijedećim kriterijima: sposobnost slijeđenja vlastitog procesa i prorade problema, napredak u mobiliziranju vlastite energije, sposobnost diferencirane percepcije sebe i  drugoga, spremnost na kritičko suočavanje sa teorijom GT.

1.6. Kompakt trening (8 dana = 64 sati)

Kompakt trening je osmišljen kao intenzivni rad na sebi, unutar grupe. Grupa je izdvojena iz svakodnevne okoline (u vrijeme godišnjih odmora). Time se intenziviraju procesi grupne dinamike, oslobađa više vremena za rad u grupi i uvode posebni programi prema interesima grupe i raspoloživosti trenera. voditelji: strani treneri prema dogovoru sa grupom

1.7. Rad u peer-grupi (50 sati)

2. Druga edukacijska godina (38 dana = 304 sati + 50 sati peer grupe)

2.1. Rad u trijadama (3×3 dana= 72 sata) 

Trijade (terapeut-klijent-promatrač) i rad s grupom uz proradu problema koji se kod toga pojavljuju. Jedna trodnevna radionica predvišena je za obradu teme društvene odgovornosti i ljudskih prava iz perspektive gestalt terapije.

 2.2. Advanced-Skills-Training (4 dana = 32 sata)

Daljnje produbljivanje teorije i prakse terapeutskog procesa, između ostalog: uloga, zadatak i shvaćanje sebe kao psihoterapeuta, reflektiranje vlastite identifikacije s tom ulogom, bavljenje polaritetom terapeutskog procesa i sadržaja te etičkim principima rada. Radi se o strukturiranom vježbanju tehnika intervencije kao i već iz prve godine poznatih koncepata kao što su “Kontakt” i “izbjegavanje kontakta”, “konfrontacija” i “podrška”. 

2.3. Teorija III (3 dana = 24 sati)

Teoretske osnove gestalt terapije: pojam i funkcije kontakta, dijaloški proces kao terapijska osnova. Iskustveni procesi pojedinaca i grupe se promatraju na osnovu  teoretskih koncepata GT. Teorija se produbljuje na osnovu literature, kroz rad u peer grupama i zajedničke diskusije na osnovu pripremljenog materijala.

2.4. Obiteljska dinamika u kontekstu Gestalt terapije (3 dana = 24 sata)

U radionici se tematizira i rekonstruira mreža odnosa unutar vlastitog obiteljskog sistema uz korištenje tehnike genograma i obiteljskih skulptura.  

2.5. Gestalt dijagnostika I (4 dana= 32 sata)

Obrađuje se: inicijalni intervju, indikacija za terapiju, procesualna dijagnostika, planiranje terapijskog procesa.

2.6. Krizne intervencije (3 dana= 24 sata)

Uvid u razvoj krize (kriznih procesa) u grupi, individualnoj terapiji te kod samog terapeuta u toku terapijskog rada. Vježbe kriznih intervencija u malim grupama.

2.7. Rad u trijadama i godišnji feedback (3 dana= 24 sata)

Kriteriji procjene individualnog napredovanja u grupi su: mogućnost rada sa klijentom (sposobnost da vlastita problematika ne interferira značajnije u radu s klijentom), sposobnost diferencirane percepcije sebe i drugih te prepoznavanje projekcija i transfernih interakcija kao i sposobnost reagiranja na prepoznato, sposobnost percepcije interakcijskih porcesa u grupi i izražavanja toga u grupi. 

2.8. Kompakt trening II (8 dana = 64 sati)

2.9. Rad u “peer” grupama (50 sati)

3. Treća edukacijska godina (32 dana= 256 sata i 50 sati peer-grupe)

3.1. Gestalt dijagnostika II  (4 dana= 32 sata)

U radionci se prorađuju različite smetnje samoregulacijskog procesa i kontakt-funkcija. Razmatraju se tipične forme prekidanja kontakta i mogućnosti terapijskih intervencija kod različitih karakternih stilova. Vježbe istoga u malim grupama.

3.2. Supervizija  (2×3 dana= 48 sati)  

U ovim radionicama se radi na osnovu pripremljenih materijala sudionici grupe donose ili pismene protokole, ili audio/video snimke terapijskog rada sa klijentom. Članovi grupe su obavezni protokolirati sate rada s dva klijenta tijekom    godine. U radionici se prorađuju osobni problemi i blokovi terapeuta u radu sa dotičnim klijentima.   

3.3. Bračna terapija – Klinički seminar I (3 dana = 24 sata)  

U radionici se upoznaju tehnike rada sa parovima – teorijski i iskustveno.

3.4. Grupna dinamika (4 dana = 32 sata)

Osim individualnog rada u grupi, sudionici vježbaju osjetljivost na procese u grupi – percepcija interakcijskih obrazaca i načini konstruktivnog sučeljavanja sa konfliktima između članova grupe. 

3.5. Gestalt terapija u institucijama (3 dana = 24 sata)

Sadržaj seminara je intergracija gestalt terapeuta i njihovog rada unutar različitih institucija. Posebna pozornost se posvećuje konfliktima i dinamici radnih organizacija, te sistemskom shvaćanju i razrješavanju tih problema.

3.6. Supervizija i godišnji feedback (3 dana = 24 sata)

Kriteriji: Sposobnost smostalnog gestalt terapijskog rada s klijentima unutar institucije u kojoj sudionik edukacije radi ili u privatnoj praksi, očiti napredak u razvoju vlastitog terapeutskog stila.

3.7. Rad u peer-grupi ( 50 sati)

3.8. Rad u malim supervizijskim grupama 3 do 4 člana sa supervizorima odobrenim od strane instituta  –  izvan programa. (72 h)

4. Četvrta edukacijska godina (35 dana = 280 sati + 50 sati peer grupe)

4.1. Klinički seminar I, II i II (3 x 3 dana = 72 sata)

U radionicama se prorađuje gestaltistički pristup u radu sa posebnim kliničkim slikama – depresivni, opsesivno-kompulzivni, narcistički i borderline karakterni stilovi, ovisnosti/poremećaji hranjenja (anoreksija/bulimija), relacijsko iskustvo srama, psihosomatika, psihoze.

4.2. Gestalt dijagnostika III / dijagnostika tijela (4 dana = 32 sata)

Posebno težište na prepoznavanju biografskih elemenata te stava prema sebi i svijetu iz držanja tijela, pokreta. Uvod u terapijske korake koji proizlaze iz cjelovite percepcije osobe te korištenje tehnika rada sa tijelom.

4.3. Supervizija (4 x 3 dana= 96 sati)

Cilj ovih radionica je razvijanje osobnog terapeutskog stila i kompetencije za terapijski rad, kao i suočavanje sa temama kao što su moć i bespomoćnost terapeuta, integirtet i potkupljivost terapeuta, samokritika i povredljivost, etika u psihoterapiji i njezin značaj za društvo.

4.5. Znanstvena istraživanja u Gestalt terapiji ( 3 dana /24 sata) 

4.6. Završni kompakt trening III  (4 dana = 32 sata)

Cilj ovog treninga je da svaki član grupe demonstrira znanje u vođenju grupe i individualnog terapijskog procesa, uz superviziju “u živo”. Radi se na jačanju samopouzdanja u vlastiti terapeutski rad, kao i na izoštravanju svjesnosti o sebi i svim elementima terapijske situacije koju vodimo.

4.7. Supervizija i završni feedback (3 dana= 24 sata)

Retrospektiva cijelokupnog edukacijskog procesa, individualnih razvojnih procesa tijekom tog vremena, odnosa između sudionika grupe međusobno kao i odnosa s voditeljima, identitet gestalt terapeuta u našem životnom okruženju i perspektive rada u budućnosti.   

4.8. Rad u “peer” grupama (50 sati)