Radionice kontinuriranog profesionalnog razvoja

Cetnar IGW Zagreb svake godine organizira dodatne radionice:

11.-14.06.2015 Shame and Belonging: Relational Gestalt Perspectives – Angeles Christine Campbell i Michelle Seely. – Saznaj više na  Shame and Belongins

17.-19.06.2016 – Dreamwork-Worshop – Janice Roosevelt Gerard, Ph.D.- Saznaj više na Dreanwork with Janice, Zagreb
18.-19.5.2018. – Znanstvena istraživanja u gestaltu – Ursula Grillmeier
18.-20.05.2018. – Radionice u sklopu proslave 30 godišnjice od prve edukacijske gestalt grupe
prema IGW programu u Hrvatskoj. – saznaj više
– Ljepota različitosti – Guy-Pierre Turn
– Seksualnost za gestaltiste – Nataša Barolin Belić
– Field and relational perspective on panic disorders in gestalt therapy – Gianni Francesetti – Saznaj više na Panika