Početak nove edukacijske grupe iz Gestalt psihoterapije – Zagreb

Poštovana kolegice, poštovani kolega,
obzirom na interes obavještavamo Vas da planiramo upis nove edukacijske grupe iz Gestalt psihoterapije i savjetovanja u Zagrebu.

Ako ste zainteresirani za upoznavanje ovog psihoterapijskog pristupa pozivamo Vas na pripremne iskustvene radionice koje su uvod u edukaciju.

Voditelji edukacije će biti Ana Čović i Velimir Dugandžić

Pripremne radionice će se održati u Zagrebu:
• Prva pripremna radionica – 15. i 16. 10. 2022. (subota od 9,00 do 19,00 i nedjelja od 9,00 do 14,00)
• Druga pripremna (izborna) radionica – 26. i 27. 11. 2022. (subota od 9,00 do 19,00 i nedjelja od 9,00 do 14,00)

O točnoj adresi održavanja iskustvenih radionica informirati ćemo Vas naknadno.

Prisustvovanje na obje pripremne radionice priznaje se kao prva radionica na prvoj godini za one koji će biti primljeni u edukaciju i ulazi u satnicu edukacije.

Cijena pripremne radionice je 720,00 kn + PDV (900,00 kn)

Preuzmite Prijavni list za pripremne radionice te ispunjeni pošaljite na našu adresu e-pošte: centar.igw.zg@gmail.com

Na istu se adresu možete javiti ako imate bilo kakvih pitanja ili dilema vezanih za edukaciju.

Veselimo se novom početku i susretu s vama,
Saznajte više u Pozivnom listu!