Supervizori u sklopu edukacije

1.  Irena Bezić – ECP, ECGT, Akreditirana supervizorica EAGT, Licencirana supervizorica HDSOR
2. Velimir Dugandžić – ECP, ECGT, Akreditirani supervizor EAGT, Licencirani supervizor HDSOR
3. Ana Čović – ECP, ECGT, Akreditirana supervizorica EAGT,
4. Maja Stein – ECP
5. Jadran Morović – ECP
6. Luka Marinović – ECP,ECGT
7.Irena Čorko Meštrović ECP,ECGT
8. Lana Hrgovan ECP,ECGT
9. Ana Miličić Horvat ECP,ECGT
10.Ljiljana Igrić ECP, Licenciran supervizorica HDSR, Certificirana supervizorica FPI
11.Ljiljana Bastajić ECP, Licencirana supervizorica HDSOR, Licencirana supervizorica Imago TO
12.Zdravko Bokulić, ECP, Licencirani supervizor HDSOR, CertificiranI supervizor FPI
13.Mijo Marić ECP
14.Bistra Đukić ECP, ECGT
15.Nataša Barolin Belić ECP, ECGT
16.Tanja Deanović Šagedin ECP
17.Zdenka Pantić ECP, Licencirana supervizorica HDSOR, Certificirana supervizorica FPI
18. Ines Denona ECP,ECGT
19. Jasna Štefok ECP, Certificirani supervizorica za obiteljsku i bračnu terapiju
20. Vedrana Kurjan – Manestar, ECP,ECGT
21. Sandra Čanić, ECP,ECGT
22. Mirjana Šimunović-Škunca, ECP, Certificirana supervizorica FPI
23. Branka Jakelić, ECP
Kontakte pojedinih supervizora pronađite na popisu individualnih terapeuta u sklopu edukacije.