Program edukacije za Gestalt savjetovatelje

Kurikulum “Gestalt savjetovatelj”

1) Formalni zahtjevi za uključivanje u program edukacije za Gestalt savjetovatelje:

 • Prijavitelji su završili sveučilišni studij u različitim područjima humanističkih ili društvenih znanosti prije početka edukacije. U opravdanim slučajevima mogu se uključiti i i podnositelji prijava s   završenim studijima iz drugih područja znanosti.
 • rade u svojoj profesiji
 • imaju najmanje 24 godine
 • Poslali su u svom prijavnom obrascu CV, kopiju diplome sveučilišnog studija i fotografiju te se registrirali za jednu od iskustvenih radionica/seminari najkasnije 4 tjedna prije početka seminara.

Iskustvena radionica/seminar

Ovdje kandidati mogu upoznati specifičan pristup Gestalt Terapije i iskusiti kako rade treneri koji će voditi edukaciju za Gestalt savjetovatelje.

Kriteriji za prihvaćanje u edukaciju su:

 • Spremnost na preuzimanje rizika i eksperimentiranje
 • Emocionalna stabilnost
 • Suosjećanje
 • Sposobnost da percipiramo sebe i druge
 • Sposobnost za kontakt
 • Spremnost na uvažavanje integriteta drugih ljudi

Trening za Gestalt savjetovatelje se obraća podnositeljima zahtjeva za socijalnim, pedagoškim ili savjetodavnim zanimanjima i drugima

 • koji žele unaprijediti i proširiti svoju stručnu kompetenciju
 • koji žele naučiti kako se nositi sa sobom, svojim sadašnjim i bivšim iskustvima
 • naučiti kako adekvatno prezentirati iskustva, potrebe i želje te žele naučiti kako se mijenjati
 • koji žele naučiti i produbiti kontakt sa sobom i naučiti voditi dijalog sa svojom okolinom te naučiti procesa savjetovanja
 • koji se žele baviti s pitanjima upravljanja, osobnim razvojem i grupnim procesima u njihovom profesionalnom okruženju

2) Trajanje edukacije

Edukacija se sastoji od najmanje 1.290 sati i traje 3 godine.

Po završetku ukoliko postoji interes postoji mogućnost širenja treninga na četvrtu godinu – sa ciljem stjecanja preduvijeta za certifikaciju za Gestalt terapeuta.

U treningu postoji obaveza dodatnih 60 sati individualne terapije uz grupni trening. Ova individualna terapija treba započeti tijekom prve godine edukacije s gestalt terapeutom koji je prihvaćen i ustanovljen od strane instituta.

Potrebno je:

 • 200 sati supervizirane savjetodavne prakse tijekom 3 godine.
 • 150 sati sudjelovanja u Peergroupi tijekom cijelog trajanja edukacije
 • Nema individualne supervizije

U peergrupama polaznici prorađuju potrebnu literaturu, metode i tehnike prakse i razvijaju društvenu mrežu s kolegama.

Za pripremu pisanog završnog rada – teze   rezervirano je 40 sati.

Na kraju svake godine održavaju se feedback seminari s ciljem osvrta na individualno iskustvo razvoja i učenja polaznika edukacije.

Treneri imaju mogućnost uskratiti suglasnost pojedinom članu grupe za nastavak treninga.

Sudjelovanje je edukaciji je dokumentirano u index-u koji svako polaznik dobiva na početku edukacije.

Kako bi se osigurala kvaliteta treninga seminari se redovito ocjenjuju i evaluiraju od strane polaznika.

1 godina

(37 dana = 296 sati + 50 sati Peergroupa)

1.1 Samostalno iskustvo I / Teorija I (6 x 3 dana = 144 sati)

1.2 Teorija II / Osnovno-vježbanje (4 dana = 32 sata)

1.3 Senzorna svijest (4 dana = 32 sata)

1.4 Feedback seminar I, Ja osobno iskustvo (3 dana = 24 sata)

1.5 Kompaktni trening I (8 dana = 64 sati)

1.6 Peergroup (50 sati).

2. godina

(33 dana = 264 sati + 50 sati Peergroupa)

2.1 Teorija III (4 dana = 32 sata)

2.2 Samostalno iskustvo I / I Metodologija (5 x 3 dana = 120 sati)

2.3 Dijagnoza Gestalt I (3 dana = 24 sata)

2.4 Feedback seminar II, metodologija (3 dana = 24 sata)

2.5 Kompaktni trening II (8 dana = 64 sati)

2.6 Peergroup (50 sati).

3. godina.

(35 dana = 280 sati + 50 sati Peergroupa)

3.1 Gestaltdijagnostika II (4 dana = 32 sata)

3.2 Obiteljska dinamika (3 dana = 24 sata)

3.3. Supervizija I (5 x 3 dana = 120 sati)

3.4 Rad s grupnim procesima (3 dana = 24 sata)

3.5 Gestaltterapija u organizacijama (3 dana = 24 sata)

3.6 Kompaktni trening III (4 dana = 32 sata)

3.7 Feedback seminar III / Nadzor I (3 dana = 24 sata)

3.8 Peergroup (50 sati).

Supervizija prakse u edukaciji za Gestalt savjetovatelja:

200 sati supervizirane prakse.

Pisana teza:

Kandidati pišu tezu o savjetodavno terapijskom procesu (individualnom ili grupnom) od najmanje 20 sati uključujući teorijsku refleksiju. Moguće je odabrati druga područja za tezu(npr. Samo teorijski rad) u dogovor s trenerima.

Rad se šalje u tri kopirana primjerka u institut najmanje 12 tjedana prije datum završnog ispita (kolokvia).

Ocjenjivat će ga dva trenera i rad može biti prihvaćen ili odbijen.

Prihvaćanje teze preduvijet je za poziv na kolokvij.

U slučaju da se teza ne prihvati student može predstaviti novu tezu nakon najmanje 4 mjeseca.

Diplomski:

Formalni uvjeti za diplomiranje su uspješno sudjelovanje u treningu( apsolviranje svih formalnih seminara i uvjeta- individualna supervizija, praksa pod supervizijom i pisanje završne teze te uspješno kolokviranje), kao i evaluacija od strane trenerskog tima u vezi s profesionalnim i osobnim kvalifikacijama kandidata.