Edukanti pod supervizijom

Edukatni pod supervizijom su studenti treće i četvrte godine četverogodišnje edukacije iz Gestalt terapije koji obavaljaju obaveznu praksu te su istovremeno pod supervizijom u prostorima Centra ili samostalno.

Edukanti koji su zainteresirani koristiti prostor Centra za terapijski rad neka se jave na mail Centra

3. godina:

 • Saša Borovnjak
 • Mia Budišin
 • Ivana Čabraja
 • Ante Grgasović
 • Kristina Kopričanec
 • Petra Mehmedović
 • Sonja Miočić
 • Sandra Popijač Tomšić
 • Blanka Turza
 • Irena Višnjić
 • Vesna Zubak Novak
 • Vlatka Žlender
 • Natalija Baća
 • Barbara Benčić
 • Simon Cmrk
 • Sonja Fureš
 • Rina Kotur
 • Lorna Luketić
 • Irina Maksimović
 • Nena Marković
 • Maja Matulić
 • Višnja Nakić Tišljar
 • Aleksandra Pijuko
 • Ivana Radić
 • Mia Rukavina
 • Ivna Sladić
 • Tea Sladić
 • Ozren Šenator
 • Kristina Turek

4. godina:

 • Marina Banko
 • Zlatka Ceglec
 • Lidija Fabulić Jurinčić
 • Tihana Gamulin Ulaga
 • Ksenija Kapec
 • Vladimir T. Katušić
 • Iva Letica
 • Ana Morić
 • Ljiljana Muslić
 • Marina Periša
 • Zlatko Stanec
 • Sandra Steigl
 • Iva Sušec
 • Marko Tokić
 • Željka Vukelić
 • Anja Zojčeska
 • Slađana Bojić Andrić
 • Vida Cencić
 • Helena Dukić
 • Vesna Ermakora
 • Dalibor Gagula
 • Mirjana Jurić
 • Sandra Kramar
 • Ariana Pavić
 • Branko Pralica
 • Iva Razić Miholić