Edukanti pod supervizijom

Edukatni pod supervizijom su studenti treće i četvrte godine četverogodišnje edukacije iz Gestalt terapije koji obavaljaju obaveznu praksu te su istovremeno pod supervizijom u prostorima Centra ili samostalno.

Edukanti koji su zainteresirani koristiti prostor Centra za terapijski rad neka se jave na mail Centra

4. godina:

3. godina Rijeka